fredag den 18. januar 2013

Den befriende forargelse

Det siges, at der ikke er noget mere styrkende for sjæl og legeme end en gedigen forargelse. Hvis man skal tro det, må den danske befolkning være ved fortræffeligt helbred, for den ene forargelse synes at overtage den anden i en lind strøm, godt hjulpet på vej af en samvittighedsfuld dagspresse. Gang på gang bliver de danske sind sat i det mest frydefulde og boblende kog, som gør godt ud i alle lemmer.

En god forargelse kræver dog som minimum en værdig sag, helst et rigtig modbydeligt objekt, som den retfærdige harme kan skylle ned over. Derfor er det så fantastisk, at vi aldrig løber tør for forargelige individer, det være sig kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse eller senest sociale bedragere. Hvor frastødende de end er, ville det dog være langt værre, om de ikke fandtes, for hvor skulle forargelsen med alle dens fortræffelige egenskaber så søge hen? En hjemløs forargelse, måske endda en forargelse, som vender blikket indad, er en uhyggelig tanke, da det kunne lede til både udmarvende selvransagelse og måske endda neuroser og livskriser.

Derfor, da danskernes velbefindende ligger mig meget på sinde - jeg er også selv dansker - vil jeg foreslå, at man indfører det mest forargelige af alle systemer. Det er et system, som med sikkerhed ville blive lagt for had fra dag ét, da det vil ophøje hele idéen om at få noget for ingenting til lov, og det vil således sikre forargelsen på et helt andet niveau end den nuværende lappeløsning, hvor det trods alt kun er en begrænset del af befolkningen, som er arbejdsløse eller sociale bedragere. Med det system, jeg foreslår indført, vil alle borgere kunne gøres til genstand for forargelse, en noget nær ideel situation må man sige, hvis man ser bort fra, at forargelsen også rammer en selv.

Dette forkætrede system går under navnet borgerløn, en ubetinget og universel grundydelse eller basisindkomst til alle borgere i samfundet, uden noget som helst krav om modydelse og endda uden modregning, hvis man tjener noget ved siden af. Det er da forargeligt! Jeg tror faktisk, det vil kunne holde forargelsen i live et godt stykke tid, og det har derfor min varmeste anbefaling.