lørdag den 12. december 2020

Fra det okkulte til kult

Der er tilsyneladende ikke langt fra det okkulte til kult, og de absurde konspirationsteorier fra bl.a. QAnon florerer stadig, trods udelukkelse fra både Twitter og Facebook, ikke mindst i new age-kredse, det såkaldt alternative eller spirituelle miljø, måske ikke så mærkeligt da mange i den sammenhæng i forvejen arbejder med "skjulte kræfter" og generelt dyrker et mere tros- end evidensbaseret verdensbillede. På den måde blander forestillinger om højere bevidsthed, energier og dimensioner, universel kærlighed og "den nye tid" sig lystigt med teorier om at "eliten" i USA er satanister, pædofile osv., hvorimod Trump angiveligt er Guds sendebud eller "lysarbejder" som er sat her på jorden for at befri os fra disse mørkets kræfter. Og karakteristisk for disse konspirituelle er også at de som oftest abonnerer på hele pakken af konspirationsteorier lige fra 9/11 over chemtrails og 5G til QAnon. Senest har det været det amerikanske præsidentvalg der har måttet holde for. Det er med andre ord et trossystem der i lighed med andre trosretninger ikke kan modbevises da man aldrig kan bevise at der ikke en eller anden bagvedliggende højere magt eller "Deep State" der har iscenesat det hele. Det er bare ikke særlig sandsynligt, og der findes ingen evidens for det.


Det er ikke for meget sagt at store dele af det alternative/spirituelle miljø har omfavnet en politik der hører til på den yderste højrefløj, hvilket er så meget desto mere besynderligt al den stund at eksempelvis den miljøpolitik Trump-administrationen har ført, har bombet USA tilbage til tiden før 1970 når det handler om begrænsning af luftforurening og beskyttelse af sårbare naturområder eller tilladelse til anvendelse af pesticider som er forbudt i hele EU. Trump har også meldt USA ud af Paris-aftalen om begrænsning af global opvarmning, og de fleste eksperter er enige om at det ville have været umuligt at nå aftalens målsætning om en global temperaturstigning på højst to grader hvis Trump var blevet genvalgt (hvad mange alternative dog stadig tror han blev). I betragtning af den kærlighed til naturen og til økologi der også lyser ud af mange alternative eller "spirituelle" profiler, kan man dårligt konkludere andet end at der er en massiv tilstedeværelse af kognitiv dissonans i miljøet.

Ret karakteristisk for de konspirituelle er også, foruden en stærk kritik af magthaverne, minus Trump, en indgroet skepsis over for, hvis ikke ligefrem afvisning af, moderne videnskab og videnskabelige metoder. Det giver sig bl.a. udslag i afvisning af vacciner eller mundbind, som igen bliver kædet sammen med konspirationsteorier af enhver art. Tingene er aldrig som de ser ud. Der er altid en bagvedliggende skummel dagsorden. Og hvis man forsigtigt foreslår at tingene rent faktisk godt af og til kan være som de ser ud eller bliver beskrevet, at en kommende COVID-vaccine er udviklet for at forebygge en alvorlig sygdom og at den hverken indeholder chips eller ændrer vores DNA, har man ikke lært at "tænke selv". Men selv de mest indædte anti-vaxxere vil vel næppe ønske sig tilbage til en tid før koppevaccinen hvor kopper alene i sidste århundrede menes at have dræbt omkring 300 millioner mennesker. Kopper er nu næsten udryddet, og det skyldes altså ikke store doser C-vitamin eller et stærkt immunforsvar, som er det mange alternativt tænkende anser for at være et tilstrækkeligt værn mod corona.

https://nyti.ms/3hyQVds
https://www.instagram.com/p/CFF2z03srQm/

Ingen kommentarer: