søndag den 6. marts 2022

Magtfuld eller magtfuldkommen

Hvor er jeg træt af at se ældre, hvide mænd ødelægge verden, mænd som automatisk ville blive sorteret fra i bunken af ansøgninger hvis de søgte et helt almindeligt job. Jeg går ikke ind for aldersdiskrimination – er selv snart en ældre hvid mand – men det er alligevel tankevækkende at så mange af verdens mest magtfulde mennesker tilhører denne snævre kategori. Og hvis alder så bare var deres største problem.
Det er en kilde til konstant undren for mig at man i lande som USA og Rusland, for nu bare at holde os til dem, som har så mange begavede, talentfulde og retskafne mennesker med hjertet på rette sted, ender med ledere som Trump og Putin. Trump, som blot er "Putin light" eller "Putin in spe", er ganske vist ikke ved magten lige nu, men han kan desværre komme igen, hvis han da ikke bliver standset af retssager forinden. Trump var tæt på at forvandle USA til en autoritær stat, og hvis han bliver genvalgt, kan han måske gøre arbejdet færdigt. Og Putin er bare en simpel gangster, en mafialeder som er nødt til at holde sig ved magten fordi retssagerne og de utallige fjender han har samlet sig, venter på den anden side.
Det er vitterligt et mysterium for mig at så store og for verdens sikkerhed afgørende lande med en så betydelig talentmasse får ledere hvis eneste ambition er magt (og penge) for enhver pris, hvor prisen ofte er menneskeliv som i deres optik frit kan ofres hvis det er opportunt. Tab af menneskeliv er "collateral damage", en nødvendig investering til sikring af magten. Det er ledere som i alle andre sammenhænge ville blive betragtet som stærkt afvigende og som de færreste ville ønske at have som venner, og de har da typisk heller ikke mange af dem. Da de som regel er rendyrkede narcissister og savner enhver form for empati eller interesse i andre mennesker og deres synspunkter, er de fuldt ud tilfredse med rygklappere og er sjældent interesserede i dialog fordi det kunne resultere i et møde med divergerende synspunkter som kun ville stille sig i vejen for det de allerede har besluttet.
Jeg bliver så glad hver gang jeg ser tidligere eller nuværende kvindelige ledere som fx Sanna Marin, Kaja Kallas, Olga Stefanishyna, Katrín Jakobsdóttir, Ursula von der Leyen for nu at nævne nogle stykker. Der burde være kønskvotering til lederposter og navnlig når det gælder lande med så stor indflydelse som USA og Rusland. Hvis det blev skrevet ind i de landes forfatning at hver anden præsident skulle være en kvinde, ville vi være nået langt. Lad mig dog lige tilføje at jeg ikke har noget imod Biden. Han gør det godt, men det er ikke nogen hemmelighed at jeg hellere havde set en anden demokratisk kandidat vinde præsidentvalget.
Mennesker med magt opfatter jeg ikke som magtfulde bare fordi de hersker over andre. Man bør skelne mellem magtfuld og magtfuldkommen. Magtfulde er mennesker som har magt over sig selv eller som behersker et stof via deres talent. Det er ikke noget talent og det gør ikke i sig selv verden til et bedre sted at stræbe efter magt for magtens skyld. Det er blot magtfuldkommenhed og er i bund og grund et behandlingskrævende patologisk karaktertræk. Autoritære ledere og regimer er menneskehedens og civilisationens børnesygdomme, og de forekommer allerede nu at være en anakronisme, at høre en anden tid til. For hvor absurd er det ikke lige at millioner af mennesker skal være ofre for et enkelt individs megalomaniske ambitioner og forfængelighed? Jeg er sikker på at mange, også i Rusland, deler den opfattelse, og det giver håb.

lørdag den 27. marts 2021

Kognitiv dissonans i det alternative Trump-segment

Jeg har tidligere skrevet om det hastigt voksende problem at dele af det spirituelle/alternative miljø er blevet ofre for en voldsom politisk højredrejning og diverse konspirationsteorier. Man kan næsten tale om en radikalisering der breder sig som en virus, ironisk nok taget i betragtning at de samme mennesker ofte mener at risikoen for at blive ramt af en virus og blive syg af den, er forsvindende lille, hvorfor de  i stedet forlader sig på et stærkt immunforsvar og diverse kosttilskud. Mod denne her virus hjælper til gengæld hverken immunforsvaret eller kosttilskud. Hvad der skal til, ved jeg faktisk ikke, men en dybere forståelse af årsagerne til at så mange hopper ned i kaninhullet og kritisk, undersøgende journalistik til afdækning af hvem der står bag de alternative fortællinger eller myter, herunder hvem der kan have interesse i at udbrede dem viralt, er vigtige første skridt i et forsøg på at komme dem til livs. Dertil kommer oplysning på et sagligt, empirisk grundlag under anvendelse af mange forskellige kilder som alle skal udmærke sig ved både at være verificerbare og falsificerbare. Om nødvendigt skal kilderne basere sig på peerreviewet forskning. 

 Et blandt flere paradokser man møder i de konspirituelle kredse, som i mange tilfælde følger for at ikke at sige dyrker Trump som en slags profet og frelser - og det selv efter at han nu ikke længere er præsident - er at det ofte er de samme mennesker som går stærkt ind for beskyttelse af sårbar natur, biologisk mangfoldighed, økologi osv. Men ingen anden præsident i nyere tid har taget så mange skridt til skade for miljøet som Trump. De konspirituelle har tilsyneladende meget lidt eller ingen interesse i den del af Trumps politik, men har mest været optaget af at han var manden som kunne tage magten fra "den globale elite", som flere af dem mener har styret verden "i årtusinder", og som tilfældigvis også alle sammen har været eller er pædofile, kvinder såvel som mænd! Det er ikke nogen tilfældighed at især QAnon-bevægelsen beskylder politiske modstandere for pædofili, for de ved at alene ordet er nok til at hjernen slår fra og enhver form for fornuft og kildekritik sættes på standby hos dem de forsøger at påvirke. Det virker som en trylleformular, og tilbage er kun tunnelsyn og bevidstløse delinger på de sociale medier. 

At Trump har været en katastrofe for miljøet, er til gengæld ikke en myte, men en konkret og målbar kendsgerning. Harvard University har løbende publiceret den lange række af tilbagerulninger af love og regulativer til beskyttelse af luft, vand og sårbare naturområder som Trump-administrationen har stået for, og som i flere tilfælde har sat USA tilbage til tiden før 1970. Jeg linker her til en artikel fra New York Times og, for de mere nørdede, også til hele Harvards "Regulatory Rollback Tracker". 


fredag den 12. februar 2021

Trumps ugerninger

Ingen, som er i besiddelse af bare en smule anstændighed, kan andet end forfærdes over Trumps ugerninger, hans kynisme og magtbegær. Der findes næppe noget eller nogen han ikke ville ofre for at blive ved magten. I Trumps verden findes kun Trump, men kulten omkring ham ser det ikke. Det her er for længst ophørt med at være politik, hvis det nogensinde har været det, og er nu kun ren persondyrkelse. Trump har til fulde bevist hvad han sagde allerede i 2016, at han fint kunne skyde en eller anden på gaden og ikke miste stemmer på det.

Man har sagt at hvis flere havde læst og forstået at Hitler faktisk mente det han skrev i Mein Kampf, ville man have taget ham mere alvorligt. På samme måde skulle man måske have taget Trump alvorligt når han allerede inden valget i 2016 proklamerede at hvis han tabte, ville der være tale om valgsvindel. Nu vandt han faktisk, og så var alt jo i den skønneste orden, alle stemmer var blevet talt korrekt op, Dominion-maskinerne fungerede upåklageligt osv. Op til valget i 2020 gentog Trump sin påstand om at hvis han tabte, måtte det være valgfusk, og den fortælling har han så holdt fast i, for hvis en usandhed bliver gentaget tilstrækkelig mange gange af en person man i forvejen anser for at være en profet eller frelser, ender den med at bliver kanoniseret som sandhed. Igen en historie vi kender fra 1930'ernes Tyskland. Det er åbenbart ikke faldet mange af hans tilhængere ind at reflektere lidt over om der måske kunne være tale om et mønster, en bestemt strategi som bliver gentaget valg efter valg. Det har heller ikke gjort indtryk på dem at alle anklager om valgsvindel er blevet afvist ved adskillige domstole og at selv mange republikanske politikere har anerkendt valgresultatet, med andre ord, persondyrkelsen har ført til at et stor antal af Trumps vælgere ikke længere tror på grundlæggende demokratiske institutioner som retsvæsenet. De har således meldt sig ud af demokratiet, og tilbage er for dem kun en etpartistat, og det parti hedder Trump. Alle andre er forrædere, og det uanset om de tilhører det republikanske eller demokratiske parti.

Beviserne mod Trump i rigsretssagen, som de er blevet fremført de seneste par dage, er så overvældende at det vil være en skamplet på USA's historie, der ikke kan viskes væk, hvis han ikke bliver dømt, og det sker formentlig ikke da de republikanske senatorer er bange for deres politiske fremtid eller ganske enkelt frygter for deres liv. Det er dertil USA er nået, takket være Trump, et land på randen af borgerkrig og autokrati, og det vil formentlig tage årtier for landet at genfinde sit demokratiske fodfæste.

søndag den 17. januar 2021

Synkronicitet

Enhver der færdes på cykel på øde veje, som jeg gør næsten hver dag, ved at det usandsynlige indtræffer med så insisterende selvfølgelighed at det næppe kan være en tilfældighed, men må være bestemt af eller andet, forsynet måske. Men som det ubønhørligt rationelle og ugudelige menneske jeg er, kan jeg ikke få mig selv til at tro at noget, skæbnen eller for den sags skyld Vorherre, har lagt noget som helst til rette for mig, og det uanset om det handler om noget ganske trivielt eller om livsforandrende begivenheder såsom at møde den eneste ene, hvad der for mange ikke føles så tilfældigt som det jo i virkeligheden er. Mennesker har det med at forveksle forudbestemthed med den række af trivielle årsager der har ført frem til det de opfatter som noget helt unikt.

I den trivielle afdeling af usandsynligheder, som virker så nøje tilrettelagte at man kunne fristes til at tro at nogen eller noget må stå bag, er at jeg altid, eller sådan føles det, kan være sikker på at de to eneste biler jeg møder på min øde vej, er to modkørende der passerer mig netop i det øjeblik jeg selv skal passere en stor vandpyt, som igen sandsynligvis er den eneste jeg møder på hele strækningen. Jeg er til gengæld ret overbevist om at hvor usandsynligt det end forekommer mig at være, er det noget alle cyklister kan nikke genkendende til. Det er med andre ord helt normalt og dagligdags.

Forklaringen er formentlig ret ligetil. Vi lægger mest mærke til begivenheder der har betydning for vores liv, selv når det gælder vandpytter man ikke bare kan køre udenom. Alle andre konstellationer af modkørende biler end dem der er ud for os, er ikke relevante, men er for så vidt lige så enestående og betydningsfulde. Det samme tænkte jeg da Jupiter og Saturn for nylig stod næsten oven i hinanden på nattehimlen. Ikke siden 1226 havde man kunnet observere et tilsvarende fænomen. Alligevel er alle andre konstellationer formentlig lige så sjældne. Vi tillægger dem bare ingen betydning. Jung kaldte den slags meningsgivende sammenfald eller tilfældigheder for synkronicitet.

Jeg skriver det her i respekt for de upåagtede, men ikke desto mindre enestående hændelser og måske også for at tage lidt af glansen af synkroniciteten, af alt det vi tillægger større betydning end det måske kan bære. Ved på den måde at udvide vores opmærksomhed fra et snævert felt af tillagt mening til et langt større rum af potentiel mening, vil vi måske blive bedre til at iagttage hvert øjebliks fylde og umistelige værdi. Det sker, når jeg passerer nogen på gaden, at jeg tænker at jeg formentlig aldrig vil møde den person igen. Jeg kan så vælge at være ret ligeglad, og det må jeg da indrømme at jeg som oftest er, men jeg kan også vælge at se det som en enestående begivenhed, måske endda med en følelse af tab. Samme tanke kan jeg få når jeg iagttager et lille insekt der kravler hen over jorden i al ubemærkethed. Det er også en form for synkronicitet, om end i latent form, for det insekt er til i verden, og nu også i min verden, og selv om det ikke har umiddelbar mening for mig, har det værdi. Jeg kalder det intrinsisk værdi, og hvad det er, vil jeg skrive om en anden gang.

fredag den 25. december 2020

Ars Nova

Lige før jul sidste år var jeg inde og høre Ars Nova Copenhagen, som formentlig er et af verdens bedste kor. Det var i Garnisonskirken, og de sang bl.a. Missa Puer natus est nobis af Thomas Tallis.
I næsten samme øjeblik de begyndte at synge, oplevede jeg det sælsomme og nærmest lidt skræmmende at jeg ikke kunne rumme det! Jeg var lige ved at overveje at gå, eller holde mig for ørerne for ikke bogstaveligt talt at bryde sammen. Med ét gav det jeg hørte ny mening til udtryk som "ikke at kunne være i sig selv" og "ulideligt smukt", for intet beskriver det bedre, og selv om jeg er en temmelig rutineret koncertgænger og faktisk også selv musiker og korsanger, har jeg aldrig været ude for noget lignende. Når jeg nu genhører det, kan jeg godt lytte lidt mere fattet til det, men det er heller ikke muligt at genskabe sådan en oplevelse. Musikken nåede i det øjeblik ind et sted jeg næsten ikke var klar over fandtes.

lørdag den 12. december 2020

Den trivialiserede frihed

Fravalg af mundbind bliver i visse typisk stærkt højreorienterede/alternative/konspirituelle kredse brugt som et politisk statement om frihed og afvisning af statslig indblanding og "kontrol", men det er i mine øjne en trivialisering af frihedsbegrebet som mere minder om en trodsreaktion end en forståelse af hvad begrebet frihedsrettigheder indebærer i et moderne demokrati. Det mindretal som i dag protesterer mod mundbind, er i samme kategori som dem der i sin tid kæmpede imod sikkerhedsseler i biler. Det skulle staten ikke blande sig i. Men i stedet for at stå ved at de har politiske bevæggrunde til ikke at bære mundbind, hvilket ville klæde dem, forsøger de ofte på hyklerisk vis at dække sig ind under en eller anden paragraf om at de er fritaget af sundhedsmæssige grunde. På den måde har de selv lukket luften ud af deres politiske projekt. 

Jeg tager ikke stilling til hvor effektive mundbindene er, og ja, de er da irriterende, men det er ikke det der er pointen. Det jeg anfægter, er proportionsforvrængningen og afsporingen af debatten om frihedsrettigheder, som ganske vist er helt central, bare ikke i denne her sammenhæng. Det er også en afsporing i den forstand at det afleder opmærksomheden fra de steder i verden hvor basale menneskerettigheder vitterligt er under pres. Det er ikke for meget sagt at konspirationsteorier af den art har taget debatten om frihedsrettigheder som gidsel på samme måde som organisationen "Save the Children", der gennem de sidste 100 år har udført et livsvigtigt arbejde, er blevet taget som gidsel af QAnon-tilhængerne og deres groteske og særdeles skadelige konspirationsteorier, teorier som trives blandt selv velmenende om end naive folk fra new age-miljøet.

Tilhængerne af disse teorier fremstiller sædvanligvis sig selv som kritiske og selvstændigt tænkende, hvorfor de naturligvis afviser "mainstream media" (som regel forkortet MSM) over én kam. De er alle "fake news", hvorimod deres egne kilder bliver accepteret "at face value" uden et gran af kildekritik. Hvis man sætter spørgsmålstegn ved deres fortælling, som i bund og grund er en samling myter der er sat i verden for at tilfredsstille et behov for, ja hvad, myter...? ... er man i en form for koma, mens de er de vågne, ofte konkret illustreret med hashtagget "StayAwake" på profilbilledet.

Konspirationsteorierne og deres ofre er nutidens svar på middelalderens hekseprocesser. De tilfredsstiller samme behov for at identificere verdens ondskab og de mørkets kræfter man mener må stå bag. Og ligesom det er svært at bevise at man ikke er en heks, opererer konspirationsteoretikerne også konsekvent med omvendt bevisbyrde og ikke-falsificerbare teorier. Derfor kan det heller ikke overraske at konspirationteoretikere nærmest aldrig anvender etablerede videnskabelige metoder da falsificerbarhed er et afgørende kriterium for om en videnskabelig teori overhovedet er gyldig. Og i de få tilfælde hvor teorierne rent faktisk kan efterprøves og falsificeres, er de blevet modbevist af evidens, uanset om vi taler 9/11, chemtrails eller teorier om valgfusk i det amerikanske præsidentvalg.

Alt det anfægter tilsyneladende ikke konspirationsteoretikeren eller den konspirituelle for her er målet tydeligvis ikke ikke at indhente større viden om verden som den rent faktisk er, men at få indpasset verden i en på forhånd fastlagt antagelse om hvordan han eller hun mener den ser ud.

Fra det okkulte til kult

Der er tilsyneladende ikke langt fra det okkulte til kult, og de absurde konspirationsteorier fra bl.a. QAnon florerer stadig, trods udelukkelse fra både Twitter og Facebook, ikke mindst i new age-kredse, det såkaldt alternative eller spirituelle miljø, måske ikke så mærkeligt da mange i den sammenhæng i forvejen arbejder med "skjulte kræfter" og generelt dyrker et mere tros- end evidensbaseret verdensbillede. På den måde blander forestillinger om højere bevidsthed, energier og dimensioner, universel kærlighed og "den nye tid" sig lystigt med teorier om at "eliten" i USA er satanister, pædofile osv., hvorimod Trump angiveligt er Guds sendebud eller "lysarbejder" som er sat her på jorden for at befri os fra disse mørkets kræfter. Og karakteristisk for disse konspirituelle er også at de som oftest abonnerer på hele pakken af konspirationsteorier lige fra 9/11 over chemtrails og 5G til QAnon. Senest har det været det amerikanske præsidentvalg der har måttet holde for. Det er med andre ord et trossystem der i lighed med andre trosretninger ikke kan modbevises da man aldrig kan bevise at der ikke en eller anden bagvedliggende højere magt eller "Deep State" der har iscenesat det hele. Det er bare ikke særlig sandsynligt, og der findes ingen evidens for det.


Det er ikke for meget sagt at store dele af det alternative/spirituelle miljø har omfavnet en politik der hører til på den yderste højrefløj, hvilket er så meget desto mere besynderligt al den stund at eksempelvis den miljøpolitik Trump-administrationen har ført, har bombet USA tilbage til tiden før 1970 når det handler om begrænsning af luftforurening og beskyttelse af sårbare naturområder eller tilladelse til anvendelse af pesticider som er forbudt i hele EU. Trump har også meldt USA ud af Paris-aftalen om begrænsning af global opvarmning, og de fleste eksperter er enige om at det ville have været umuligt at nå aftalens målsætning om en global temperaturstigning på højst to grader hvis Trump var blevet genvalgt (hvad mange alternative dog stadig tror han blev). I betragtning af den kærlighed til naturen og til økologi der også lyser ud af mange alternative eller "spirituelle" profiler, kan man dårligt konkludere andet end at der er en massiv tilstedeværelse af kognitiv dissonans i miljøet.

Ret karakteristisk for de konspirituelle er også, foruden en stærk kritik af magthaverne, minus Trump, en indgroet skepsis over for, hvis ikke ligefrem afvisning af, moderne videnskab og videnskabelige metoder. Det giver sig bl.a. udslag i afvisning af vacciner eller mundbind, som igen bliver kædet sammen med konspirationsteorier af enhver art. Tingene er aldrig som de ser ud. Der er altid en bagvedliggende skummel dagsorden. Og hvis man forsigtigt foreslår at tingene rent faktisk godt af og til kan være som de ser ud eller bliver beskrevet, at en kommende COVID-vaccine er udviklet for at forebygge en alvorlig sygdom og at den hverken indeholder chips eller ændrer vores DNA, har man ikke lært at "tænke selv". Men selv de mest indædte anti-vaxxere vil vel næppe ønske sig tilbage til en tid før koppevaccinen hvor kopper alene i sidste århundrede menes at have dræbt omkring 300 millioner mennesker. Kopper er nu næsten udryddet, og det skyldes altså ikke store doser C-vitamin eller et stærkt immunforsvar, som er det mange alternativt tænkende anser for at være et tilstrækkeligt værn mod corona.

https://nyti.ms/3hyQVds
https://www.instagram.com/p/CFF2z03srQm/