søndag den 17. januar 2021

Synkronicitet

Enhver der færdes på cykel på øde veje, som jeg gør næsten hver dag, ved at det usandsynlige indtræffer med så insisterende selvfølgelighed at det næppe kan være en tilfældighed, men må være bestemt af eller andet, forsynet måske. Men som det ubønhørligt rationelle og ugudelige menneske jeg er, kan jeg ikke få mig selv til at tro at noget, skæbnen eller for den sags skyld Vorherre, har lagt noget som helst til rette for mig, og det uanset om det handler om noget ganske trivielt eller om livsforandrende begivenheder såsom at møde den eneste ene, hvad der for mange ikke føles så tilfældigt som det jo i virkeligheden er. Mennesker har det med at forveksle forudbestemthed med den række af trivielle årsager der har ført frem til det de opfatter som noget helt unikt.

I den trivielle afdeling af usandsynligheder, som virker så nøje tilrettelagte at man kunne fristes til at tro at nogen eller noget må stå bag, er at jeg altid, eller sådan føles det, kan være sikker på at de to eneste biler jeg møder på min øde vej, er to modkørende der passerer mig netop i det øjeblik jeg selv skal passere en stor vandpyt, som igen sandsynligvis er den eneste jeg møder på hele strækningen. Jeg er til gengæld ret overbevist om at hvor usandsynligt det end forekommer mig at være, er det noget alle cyklister kan nikke genkendende til. Det er med andre ord helt normalt og dagligdags.

Forklaringen er formentlig ret ligetil. Vi lægger mest mærke til begivenheder der har betydning for vores liv, selv når det gælder vandpytter man ikke bare kan køre udenom. Alle andre konstellationer af modkørende biler end dem der er ud for os, er ikke relevante, men er for så vidt lige så enestående og betydningsfulde. Det samme tænkte jeg da Jupiter og Saturn for nylig stod næsten oven i hinanden på nattehimlen. Ikke siden 1226 havde man kunnet observere et tilsvarende fænomen. Alligevel er alle andre konstellationer formentlig lige så sjældne. Vi tillægger dem bare ingen betydning. Jung kaldte den slags meningsgivende sammenfald eller tilfældigheder for synkronicitet.

Jeg skriver det her i respekt for de upåagtede, men ikke desto mindre enestående hændelser og måske også for at tage lidt af glansen af synkroniciteten, af alt det vi tillægger større betydning end det måske kan bære. Ved på den måde at udvide vores opmærksomhed fra et snævert felt af tillagt mening til et langt større rum af potentiel mening, vil vi måske blive bedre til at iagttage hvert øjebliks fylde og umistelige værdi. Det sker, når jeg passerer nogen på gaden, at jeg tænker at jeg formentlig aldrig vil møde den person igen. Jeg kan så vælge at være ret ligeglad, og det må jeg da indrømme at jeg som oftest er, men jeg kan også vælge at se det som en enestående begivenhed, måske endda med en følelse af tab. Samme tanke kan jeg få når jeg iagttager et lille insekt der kravler hen over jorden i al ubemærkethed. Det er også en form for synkronicitet, om end i latent form, for det insekt er til i verden, og nu også i min verden, og selv om det ikke har umiddelbar mening for mig, har det værdi. Jeg kalder det intrinsisk værdi, og hvad det er, vil jeg skrive om en anden gang.

fredag den 25. december 2020

Ars Nova

Lige før jul sidste år var jeg inde og høre Ars Nova Copenhagen, som formentlig er et af verdens bedste kor. Det var i Garnisonskirken, og de sang bl.a. Missa Puer natus est nobis af Thomas Tallis.
I næsten samme øjeblik de begyndte at synge, oplevede jeg det sælsomme og nærmest lidt skræmmende at jeg ikke kunne rumme det! Jeg var lige ved at overveje at gå, eller holde mig for ørerne for ikke bogstaveligt talt at bryde sammen. Med ét gav det jeg hørte ny mening til udtryk som "ikke at kunne være i sig selv" og "ulideligt smukt", for intet beskriver det bedre, og selv om jeg er en temmelig rutineret koncertgænger og faktisk også selv musiker og korsanger, har jeg aldrig været ude for noget lignende. Når jeg nu genhører det, kan jeg godt lytte lidt mere fattet til det, men det er heller ikke muligt at genskabe sådan en oplevelse. Musikken nåede i det øjeblik ind et sted jeg næsten ikke var klar over fandtes.

lørdag den 12. december 2020

Den trivialiserede frihed

Fravalg af mundbind bliver i visse typisk stærkt højreorienterede/alternative/konspirituelle kredse brugt som et politisk statement om frihed og afvisning af statslig indblanding og "kontrol", men det er i mine øjne en trivialisering af frihedsbegrebet som mere minder om en trodsreaktion end en forståelse af hvad begrebet frihedsrettigheder indebærer i et moderne demokrati. Det mindretal som i dag protesterer mod mundbind, er i samme kategori som dem der i sin tid kæmpede imod sikkerhedsseler i biler. Det skulle staten ikke blande sig i. Men i stedet for at stå ved at de har politiske bevæggrunde til ikke at bære mundbind, hvilket ville klæde dem, forsøger de ofte på hyklerisk vis at dække sig ind under en eller anden paragraf om at de er fritaget af sundhedsmæssige grunde. På den måde har de selv lukket luften ud af deres politiske projekt. 

Jeg tager ikke stilling til hvor effektive mundbindene er, og ja, de er da irriterende, men det er ikke det der er pointen. Det jeg anfægter, er proportionsforvrængningen og afsporingen af debatten om frihedsrettigheder, som ganske vist er helt central, bare ikke i denne her sammenhæng. Det er også en afsporing i den forstand at det afleder opmærksomheden fra de steder i verden hvor basale menneskerettigheder vitterligt er under pres. Det er ikke for meget sagt at konspirationsteorier af den art har taget debatten om frihedsrettigheder som gidsel på samme måde som organisationen "Save the Children", der gennem de sidste 100 år har udført et livsvigtigt arbejde, er blevet taget som gidsel af QAnon-tilhængerne og deres groteske og særdeles skadelige konspirationsteorier, teorier som trives blandt selv velmenende om end naive folk fra new age-miljøet.

Tilhængerne af disse teorier fremstiller sædvanligvis sig selv som kritiske og selvstændigt tænkende, hvorfor de naturligvis afviser "mainstream media" (som regel forkortet MSM) over én kam. De er alle "fake news", hvorimod deres egne kilder bliver accepteret "at face value" uden et gran af kildekritik. Hvis man sætter spørgsmålstegn ved deres fortælling, som i bund og grund er en samling myter der er sat i verden for at tilfredsstille et behov for, ja hvad, myter...? ... er man i en form for koma, mens de er de vågne, ofte konkret illustreret med hashtagget "StayAwake" på profilbilledet.

Konspirationsteorierne og deres ofre er nutidens svar på middelalderens hekseprocesser. De tilfredsstiller samme behov for at identificere verdens ondskab og de mørkets kræfter man mener må stå bag. Og ligesom det er svært at bevise at man ikke er en heks, opererer konspirationsteoretikerne også konsekvent med omvendt bevisbyrde og ikke-falsificerbare teorier. Derfor kan det heller ikke overraske at konspirationteoretikere nærmest aldrig anvender etablerede videnskabelige metoder da falsificerbarhed er et afgørende kriterium for om en videnskabelig teori overhovedet er gyldig. Og i de få tilfælde hvor teorierne rent faktisk kan efterprøves og falsificeres, er de blevet modbevist af evidens, uanset om vi taler 9/11, chemtrails eller teorier om valgfusk i det amerikanske præsidentvalg.

Alt det anfægter tilsyneladende ikke konspirationsteoretikeren eller den konspirituelle for her er målet tydeligvis ikke ikke at indhente større viden om verden som den rent faktisk er, men at få indpasset verden i en på forhånd fastlagt antagelse om hvordan han eller hun mener den ser ud.

Fra det okkulte til kult

Der er tilsyneladende ikke langt fra det okkulte til kult, og de absurde konspirationsteorier fra bl.a. QAnon florerer stadig, trods udelukkelse fra både Twitter og Facebook, ikke mindst i new age-kredse, det såkaldt alternative eller spirituelle miljø, måske ikke så mærkeligt da mange i den sammenhæng i forvejen arbejder med "skjulte kræfter" og generelt dyrker et mere tros- end evidensbaseret verdensbillede. På den måde blander forestillinger om højere bevidsthed, energier og dimensioner, universel kærlighed og "den nye tid" sig lystigt med teorier om at "eliten" i USA er satanister, pædofile osv., hvorimod Trump angiveligt er Guds sendebud eller "lysarbejder" som er sat her på jorden for at befri os fra disse mørkets kræfter. Og karakteristisk for disse konspirituelle er også at de som oftest abonnerer på hele pakken af konspirationsteorier lige fra 9/11 over chemtrails og 5G til QAnon. Senest har det været det amerikanske præsidentvalg der har måttet holde for. Det er med andre ord et trossystem der i lighed med andre trosretninger ikke kan modbevises da man aldrig kan bevise at der ikke en eller anden bagvedliggende højere magt eller "Deep State" der har iscenesat det hele. Det er bare ikke særlig sandsynligt, og der findes ingen evidens for det.


Det er ikke for meget sagt at store dele af det alternative/spirituelle miljø har omfavnet en politik der hører til på den yderste højrefløj, hvilket er så meget desto mere besynderligt al den stund at eksempelvis den miljøpolitik Trump-administrationen har ført, har bombet USA tilbage til tiden før 1970 når det handler om begrænsning af luftforurening og beskyttelse af sårbare naturområder eller tilladelse til anvendelse af pesticider som er forbudt i hele EU. Trump har også meldt USA ud af Paris-aftalen om begrænsning af global opvarmning, og de fleste eksperter er enige om at det ville have været umuligt at nå aftalens målsætning om en global temperaturstigning på højst to grader hvis Trump var blevet genvalgt (hvad mange alternative dog stadig tror han blev). I betragtning af den kærlighed til naturen og til økologi der også lyser ud af mange alternative eller "spirituelle" profiler, kan man dårligt konkludere andet end at der er en massiv tilstedeværelse af kognitiv dissonans i miljøet.

Ret karakteristisk for de konspirituelle er også, foruden en stærk kritik af magthaverne, minus Trump, en indgroet skepsis over for, hvis ikke ligefrem afvisning af, moderne videnskab og videnskabelige metoder. Det giver sig bl.a. udslag i afvisning af vacciner eller mundbind, som igen bliver kædet sammen med konspirationsteorier af enhver art. Tingene er aldrig som de ser ud. Der er altid en bagvedliggende skummel dagsorden. Og hvis man forsigtigt foreslår at tingene rent faktisk godt af og til kan være som de ser ud eller bliver beskrevet, at en kommende COVID-vaccine er udviklet for at forebygge en alvorlig sygdom og at den hverken indeholder chips eller ændrer vores DNA, har man ikke lært at "tænke selv". Men selv de mest indædte anti-vaxxere vil vel næppe ønske sig tilbage til en tid før koppevaccinen hvor kopper alene i sidste århundrede menes at have dræbt omkring 300 millioner mennesker. Kopper er nu næsten udryddet, og det skyldes altså ikke store doser C-vitamin eller et stærkt immunforsvar, som er det mange alternativt tænkende anser for at være et tilstrækkeligt værn mod corona.

https://nyti.ms/3hyQVds
https://www.instagram.com/p/CFF2z03srQm/

mandag den 30. november 2020

Lysforurening - og hvad der kan gøres

 Lysforurening er et voksende problem. Den berøver os muligheden for at opleve nattehimlen som den faktisk ser ud når den ikke er forstyrret af kunstigt lys, og har man bare én gang set Mælkevejen og en himmel så fuld af stjerner at man ikke længere kan identificere de enkelte stjernebilleder, glemmer man det aldrig. Det er derfor et stort tab at de fleste af os ikke har mulighed for at opleve natten som den faktisk er, uden genskinnet fra byer, veje og butikscentre som slører nattehimlen, men lysforureningen gør også skade på både dyr og planter som er afhængige af nattemørket.



Heldigvis kan der gøres noget ved det, både i større skala, men også helt lokalt kan vi opnå meget bare ved at tænke os lidt om når vi anvender udendørs eller indendørs belysning. Hvis du bor i eget hus, så overvej for eksempel om udendørs belysning overhovedet er nødvendig, og hvis den er, så begræns den ved kun at anvende den kortvarigt og målrettet der hvor den skal bruges så den ikke strømmer ud i alle retninger og oplyser hele området. Og indendørs kan man med fordel anvende LED-pærer der afgiver et varmt lys (lav kelvin-værdi, gerne 2400) og selvfølgelig gardiner eller andet for vinduerne. Man har alligevel ikke meget glæde af at kigge på mørke ruder, og det lys der strømmer ud, bidrager i høj grad til lysforureningen.



fredag den 10. maj 2019

Andrew Yang stærk fortaler for UBI

Den amerikanske præsidentkandidat Andrew Yang i et interview med Stephanie Sy med nogle betragtninger om hvorfor en ubetinget basisindkomst - Universal Basic Income eller Freedom Dividend som han kalder det - bør indføres så hurtigt som muligt.